Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    „Chci, aby součástí naší obchodní strategie byl aktivní přístup k trhu“

„Chci, aby součástí naší obchodní strategie byl aktivní přístup k trhu“

Publikováno: 27.4.2018
Rubrika: Mosty

říká Michal Beľa, ředitel závodu Mosty společnosti Swietelsky stavební. Ta se stavbám a modernizacím mostů věnuje od roku 2002. Do letošního roku postavila a opravila 103 mostních a podobných konstrukcí. Další přidá už pod vedením Ing. Michala Beľi, který v čele specializovaného pracoviště od března nahradil dlouholetého ředitele Ing. Jana Štěpánka.

S novou funkcí se změnilo i postavení mostařů ve firmě, kde od dubna opět vznikl samostatný závod Mosty. Proč ta změna?
Vedení firmy tím reaguje na aktuální situaci na stavebním trhu, kde se objevují či připravují velké projekty, které odrážejí i nevyhovující stav velkého počtu mostů v České republice. Vidíme v tom zajímavou podnikatelskou příležitost a chceme i v tomto segmentu výrazněji posílit svoji pozici.

Jaká je současná podoba nového závodu?
Jeho struktura odráží skutečnost, že firma Swietelsky stavební úspěšně dokončila velké dálniční mosty, zejména na dálnicích D1 a D8. Pro mne to znamená, že můžeme stavět na kvalifikovaných odbornících, ovládajících do detailu stavební výrobu.

Plánujete změny?
Organizační struktura v současné podobě potřebuje posílit, zejména v oddělení přípravy a kalkulací, abychom pružněji reagovali na poptávky investorů a obchodních partnerů. Určitě také budeme chtít navázat spolupráci s partnerskými závody v rámci firmy Swietelsky stavební a podílet se na realizaci zejména dálničních projektů, nebo se sesterskou společností Rail CZ, která se specializuje na železniční stavitelství.

Do čeho chcete investovat?
V současné době chceme především optimálně využít dosavadní portfolio služeb. Objeví-li se poptávky po nových službách v mostním stavitelství, jsme schopní a připraveni investovat, abychom rozšířili a posílili naše možnosti na trhu. Společnost Swietelsky stavební je kapitálově silná a prosperující firma, která na českém stavebním trhu úspěšně podniká už celé čtvrtstoletí.

Na co se letos soustředíte?
Momentálně nás zaměstnává především zahájení stavby na dálnici D6 – Řevničov, kde budeme realizovat most na silnici I/16 a opěrné zdi. Současně se snažíme úspěšně dotáhnout spolupráci na několika významných projektech, které skupina Swietelsky letos zahájila či zahájí, ať již jde o dálniční obchvat Lubence nebo rekonstrukce železničních uzlů v Plzni a v Praze – Hostivaři. Vedle toho se účastníme několika veřejných soutěží a věřím, že v některých z nich uspějeme. Není toho opravdu málo.

Z čeho vycházíte?
Chci, aby součástí naší obchodní strategie byl aktivní přístup k trhu, tedy investorům i obchodním partnerům. Hodně úsilí proto také věnujeme optimalizaci organizační struktury s důrazem na oddělení přípravy a kalkulací. S tím souvisí také katalogizace podpěrných prvků, abychom měli lepší přehled a dokázali vyhovět obchodním partnerům.

Na co se pak zaměříte v dalším období?
Stále to je o hledání a nalézání efektivních řešení. A tomu samozřejmě musí odpovídat také organizační struktura našeho závodu. Zároveň chceme prohloubit spolupráci s našimi odštěpnými závody v oblasti kalkulací, přípravy a realizace velkých projektů. Tady vidím velký potenciál.

Jak hodnotíte situaci na trhu. Obecně se ví, že stav lávek a mostů je v Česku dosti tristní. Co s tím? Je v silách stavbařů stav zásadně zlepšit?
Máte pravdu, současný technický stav velkého počtu lávek a mostů je nevyhovující. Jejich vlastníci jsou zároveň pod tlakem veřejnosti, aby zahájili v co nejkratší době jejich rekonstrukci. Problémem se ale stává nedostatek lidských zdrojů na všech úrovních, aby bylo vůbec možné na takový havarijní stav flexibilně reagovat. To se nevyhýbá ani výrobní sféře… Jsem ale přesvědčen, že možnosti soukromých firem v oblasti personálního posílení jsou daleko vyšší než ve státních organizacích. Shrnu-li, rychlost rekonstrukcí bude především závislá na připravenosti investorů.

Zajímají vás právě modernizace, rekonstrukce nebo spíš stavby nových objektů?
Pro nás není rozhodující typ zakázky, protože jsme schopní zvládnout téměř každou, ať už se jedná o rekonstrukci nebo novostavbu. Klíčová je pro nás rentabilita zakázky a také její optimální velikost, protože naše personální možnosti nejsou nekonečné.

S jakou podnikatelskou vizí tedy závod Mosty přebíráte?
Náš závod Mosty vstupuje na trh v době, kdy lze předpokládat jeho oživení. Proto věřím, že v co nejkratší době získáme na českém trhu jasnou pozici a potvrdíme, že nové, vyšší kompetence, které jsme ve firmě Swietelsky stavební získali, umíme využít.


HISTORIE ZÁVODU MOSTY SPOLEČNOSTI SWIETELSKY STAVEBNÍ

Výstavbě a modernizaci mostů se společnost Swietelsky stavební začala věnovat v roce 2002, kdy toto pracoviště začal od dubna budovat Ing. Jan Štěpánek. Už v květnu 2002 začaly první menší opravy staveb po Praze a také sanace mostních konstrukcí na dálnici D1. První nové stavby se realizovaly koncem roku 2002 v jižních Čechách. Šlo o dvě lávky, které nahradily ty zničené při letních povodních.

Postupně se pracovní tým rozšířil a už v roce 2003 zahájil i stavbu prvních dvou železobetonových mostů, také v Jihočeském kraji. V tomto roce začaly i investice do pořízení nových technologií a zařízení, které postupně, během zhruba sedmi let, dosáhly 50 milionů korun. Tím se mostní oddělení stalo plnohodnotnou součástí společnosti Swietelsky stavební s dostatečnou výrobní kapacitou. Zvláště šlo o těžké podpěrné ocelové mostní konstrukce.

V celém období let 2002 až 2017 byla mostní skupina zařazována v rámci struktury společnosti Swietelsky stavební jako technologická oblast nebo samostatný závod, podle potřeb firmy a situace na trhu mostního stavitelství v České republice. V době největšího „rozmachu“ v letech 2008 až 2010 měl závod Mosty 30 pracovníků a obrat v jednom hospodářském roce přes 300 milionů Kč. 

Po roce 2010, v souvislosti se stagnací mostního stavitelství, se tým zredukoval na zhruba polovinu kapacit.

V historii Mostů v letech 2002 – 2017 bylo postaveno nebo zrekonstruováno 103 mostních konstrukcí. Za zmínku například stojí most přes Lužnici pod zámkem Bechyně v obci Zářečí, který získal cenu Stavba Jihočeského kraje 2005, nebo replika secesního mostu u hotelu Richmond v Karlových Varech či velký dálniční most na dálnici D8, stavěný technologií vysouvání ocelobetonové mostovky nad údolím. U všech těchto projektů byl Ing. Jan Štěpánek, který jako ředitel a autorizovaná osoba v oboru mostního stavitelství tento úsek ve společnosti Swietelsky stavební vybudoval a plných 16 let vedl od dubna 2002 do března 2018.

Mostní skupina se kromě výstavby a rekonstrukcí mostních objektů zabývala a zabývá také speciálními činnostmi, jako jsou montáže ocelových konstrukcí a mostního příslušenství, předpínání podepíráním konstrukcí, manipulacemi s těžkými břemeny a výrobou a montáží předpjatých mostních nosníků.

Společnost Swietelsky stavební od dubna 2018 opět zřídila samostatný závod Mosty v čele s ředitelem Ing. Michalem Beľou. Cílem je tuto specifickou oblast stavebnictví posílit a zvýšit podíl firmy na tomto trhu.

ING. MICHAL BEĽA

Rodák z Nitry, kde absolvoval Slovenskou poľnohospodárskou univerzitu, má za sebou 12 let odborné praxe ve společnostech Pražské silniční a vodohospodářské stavby a PORR, kde pracoval jako stavbyvedoucí, vedoucí inženýr odštěpného závodu stavby mostů a vedoucí výroby odštěpného závodu Čechy – provoz Stavby mostů. Od letošního března pracuje ve společnosti Swietelsky stavební na pozici ředitele závodu Mosty.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Ing. Michal BeľaLávka Maxe Biaggiho v obci DoudlebyMost přes Lužnici v Zářečí u BechyněRampa na Pražském okruhuNadjezd nad dálnicí D4 u MiroticMost přes řeku Teplou, Karlovy VaryDálniční most na Pražském okruhuDálniční most přes údolí u Chotiměře (D8)

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku ŠumavyAntýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy (1034x)
Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pr...
Most Sucha Beskidzka v PolskuMost Sucha Beskidzka v Polsku (1026x)
Nový most nad řekou Skawa na státní silnici DK 28 v Polsku byl realizován jako jednopolový most tvořený ocelovou konstru...
Dálniční most D1-035Dálniční most D1-035 (1014x)
Společnost SMP CZ provádí rekonstrukci a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1. V druhé polovině září je již dok...

NEJlépe hodnocené související články

Rekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy VaryRekonstrukce mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary (5 b.)
V září 2017 započala společnost Edikt a. s. s rekonstrukcí mostu v km 48,927 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary. Jedná...
Lávka pro pěší přes řeku Otavu, Hradiště – Sv. Václav, Písek – SO 301 LávkaLávka pro pěší přes řeku Otavu, Hradiště – Sv. Václav, Písek – SO 301 Lávka (5 b.)
Řeka Otava je nad jezem u Václavského předměstí přemostěna dvěma nestejně dlouhými lávkami pro pěší a cyklisty šířky 3,3...
Rekonstrukce železničního mostu na trati Pňovany – BezdružiceRekonstrukce železničního mostu na trati Pňovany – Bezdružice (5 b.)
Ke konci minulého roku vypsala Správa železniční dopravní cesty společně s Plzeňským krajem veřejnou soutěž na dodavatel...

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
ODPOVĚĎ: K vyjádření prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., ke kritice zavěšeného mostu přes Odru – uveřejněno v časopise Silnice Železnice, v čísle 4/2009 (2x)
Cílem kritiky je, aby naše stavby byly trvanlivé s minimální údržbou, hospodárné a aby si investor, projektant a zhotovi...
Google

Server Vodohospodářské stavby

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

VOD-KA 2019 letos po jednadvacáté

Zavřít [x]