Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Aktuality    2011    Byly předány tituly ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

Byly předány tituly ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

Publikováno: 13.6.2011, Aktualizováno: 16.6.2011 13:04
Rubrika: 2011

Ve čtvrtek 9. června 2011 byly v Betlémské kapli předány TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010.
 

CÍLEM SOUTĚŽE, vypisované tradičně Ministerstvem dopravy ČR a Státním fondem dopravní infrastruktury, je profesionální prezentace oborů české dopravní stavitelství a inženýrské profese nejen laické i odborné veřejnosti, ale také české a evropské politické reprezentaci. Do soutěže mohly být přihlášeny dopravní stavby, úseky dopravních staveb, samostatné stavební objekty a technologie, které byly uvedeny do provozu v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010.

V soutěžním ročníku se prezentovalo 33 staveb, technologií a inovací. Spolu se 38 soutěžními projekty „studentské kategorie“ se tak soutěž těšila rekordnímu zájmu přihlašovatelů. Tituly ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 získalo 5 staveb, dvě technologie a jedna inovace. Všechny tituly jsou rovnocenné. Kromě titulů byly předány také ceny vypisovatelů, partnerů a odborných garantů, cena poroty a cena veřejnosti. Součástí večera bylo též vyhlášení výsledků soutěže O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVOU PRÁCI Z OBORU DOPRAVA A DOPRAVNÍ STAVITELSTVÍ.

Slavnostního Galavečera se tradičně zúčastnila řada osobností a profesních špiček příslušných oborů. Ceny mj. předávali vrcholní zástupci vypisovatelů, náměstek ministra dopravy Ivo Toman a ředitel SDFI Gustav Slamečka.

TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010

V KATEGORII C: Výrazné inovace dopravních prostředků
Dvounápravová lokomotiva 703.821-9 s pohonem na CNG
(př./obr. č. 26)
Přihlašovatel: VÍTKOVICE Doprava, a.s.
Dodavatel: VÍTKOVICE Doprava, a.s.
Kooperanti: ČD Cargo a.s., Výzkumný Ústav Železniční, a.s.

V KATEGORII B: Dopravní technologie
Racionalizace trati Jaroměř – Stará Paka – Železný Brod – 2. část
(př./obr. č. 22)
Přihlašovatel: AŽD Praha s.r.o.
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Projektant: SUDOP PRAHA a.s.

Liniové řízení dopravy na Silničním okruhu kolem Prahy a na dálnici D1 (př./obr. č. 18)
Přihlašovatel: ELTODO EG, a.s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Dodavatel: ELTODO EG, a.s.
Projektant: ELTODO EG, a.s.

V KATEGORII A: Dopravní stavby
Porota využila svého práva sloučit přihlášky, a proto následující dvě stavby obdržely titul společně:

Silniční okruh kolem Prahy, stavba "SOKP 513 - Vestec - Lahovice" (př./obr. č. 15)
Přihlašovatel: Skanska a.s., Divize Silniční stavitelství, Závod Čechy západ
Investor: Ředitelství silnici a dálnic ČR
Dodavatel: Sdružení "SOKP 513 - Vestec - Lahovice"
Projektant: PRAGOPROJEKT, a.s., IKP Consulting Engineers, s.r.o., PONTEX, spol. s r.o.
+
Most přes Vltavu na dálničním okruhu kolem Prahy (př./obr. č. 28)
Přihlašovatel: Pontex spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
Investor: Ředitelství silnici a dálnic ČR
Dodavatel: Skanska a.s., divize Silniční stavitelství, závod Mosty
Projektant: Ing. Pavel Němec - Pontex spol. s r.o.

Regenerace Křinického náměstí v Krásné Lípě (př./obr. č. 17)
Přihlašovatel: SaM silnice a mosty Děčín a.s.
Investor: Město Krásná Lípa
Dodavatel: SaM silnice a mosty Děčín a.s.
Projektant: Ing. arch. Pavel Cerha

Optimalizace trati Planá u Mariánských Lázní – Cheb (př./obr. č. 14)
Přihlašovatel: EUROVIA CS, a.s.
Investor: SŽDC, s.o., Stavební správa Plzeň České dráhy a.s.
Dodavatel: Sdružení „Planá SSV“
Projektant: Ing. Miloš Krameš - SUDOP PRAHA a.s.

Přístaviště Lannova loděnice (př./obr. č.32)
Přihlašovatel: HOCHTIEF CZ a.s.
Investor: Česká republika - Ředitelství vodních cest České republiky
Projektant: VH-TRES s.r.o.

Přednádražní prostor v Olomouci, IV. etapa (př./obr. č. 29)
Přihlašovatel: Stavoprojekt Olomouc a.s.
Investor: Statutární město Olomouc
Dodavatel: Skanska a.s., divize Silniční stavitelství, závod Morava sever
Projektant: Ing. Jiří Vrublovský - Stavoprojekt Olomouc a.s.
Architekt: Ing. arch. Přemysl Ženčák - Stavoprojekt Olomouc a.s.

CENY VYPISOVATELŮ

CENA MINISTRA DOPRAVY
I/34 Česká Bělá obchvat
(př./obr. č. 5)
Přihlašovatel: EUROVIA CS, a.s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Dodavatel: Sdružení společností EUROVIA CS, a.s. , STRABAG a.s., M-SILNICE a.s.
Projektant: Milan Blažek - PRAGOPROJEKT, a.s., ateliér České Budějovice

CENA ŘEDITELE SFDI
Dopravní terminál Uherský Brod – přístupová lávka
(př./obr. č. 11)
Přihlašovatel: SDS EXMOST, spol. s r.o.
Investor: Město Uherský Brod
Dodavatel: Stráský, Hustý a partneři, s.r.o.
Architekt: Ing. arch. Jaroslav Habarta

CENY PARTNERŮ A ODBORNÝCH GARANTŮ

Cena prezidenta SD ČR
Přednádražní prostor v Olomouci, IV. etapa
(př./obr. č. 29)
Přihlašovatel: Stavoprojekt Olomouc a.s.
Investor: Statutární město Olomouc
Dodavatel: Skanska a.s., divize Silniční stavitelství, závod Morava sever
Projektant: Ing. Jiří Vrublovský - Stavoprojekt Olomouc a.s.
Architekt: Ing. arch. Přemysl Ženčák - Stavoprojekt Olomouc a.s.

Cena předsedy ČKAIT
Silniční okruh kolem Prahy - Stavba 514
(př./obr. č. 25)
Přihlašovatel: STRABAG a.s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha
Dodavatel: Sdružení společností STRABAG a.s. – HOCHTIEF Construction AG – BÖGL a KRÝSL k.s.
Projektant zadávací dokumentace: SUDOP PRAHA a.s.

Cena prezidenta SPS ČR
Silnice I/56 Ostrava, prodloužená Místecká, I. stavba
(př./obr. č. 4)
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Dodavatel: Sdružení Místecká
Projektant: Sdružení Místecká I. a II. stavba

Cena předsedy ČSS
Sklopný silniční most v Českém Vrbném
(př./obr. č. 27)
Přihlašovatel: VPÚ DECO PRAHA a.s.
Investor: Ředitelství vodních cest České republiky
Dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s., divize Čechy o. z.
Projektant: Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D. - VPÚ DECO PRAHA a.s.
Architekt: VPÚ DECO PRAHA a.s.

Cena rektora ČVUT
Heliport na dětské části Fakultní nemocnice Motol
(př./obr. č. 2)
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Fakultní nemocnice v Motole
Dodavatel: Metrostav a.s.
Projektant: Helika a.s.
Architekt: Ing. Aleš Pražák, Ing. Petr Tejkal

Cena Asociace krajů ČR
Silnice I/56 Ostrava, prodloužená Místecká, I. stavba
(př./obr. č. 4)
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Dodavatel: Sdružení Místecká
Projektant: Sdružení Místecká I. a II. stavba

Cena primátora HMP
Silniční okruh kolem Prahy - Stavby 512, 513, 514
(př./obr. č. 25)
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Praha
Přihlašovatelé:
Dálniční stavby Praha, a.s. – úsek 512
Skanska DS, a.s. – úsek 513
STRABAG a.s. – úsek 514

CENA POROTY
Turistická lávka Nový Bor "Cesta k sousedům"
(př./obr. č. 24)
Přihlašovatel: STRABAG a.s., odštěpný závod Praha
Investor: Město Nový Bor
Dodavatel: STRABAG a.s.
Projektant: Projektová kancelář VANER s.r.o.
Autoři: Ing. Igor Bálik, Ing. Luboš Vaner

CENA ČASOPISU SILNICE ŽELEZNICE ZA KONSTRUKČNÍ DETAIL
Rekonstrukce železničního mostu Kolín
(př./obr. č. 21)
Přihlašovatel: Viamont DSP a.s.
Dodavatel: „Sdružení Kolín“
Investor: Ředitelství vodních cest
Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s., SUDOP Praha a.s., hlavní inženýr projektu – Ing. Jiří Schindler (VPÚ DECO)

CENA VEŘEJNOSTI
Rekonstrukce trakčního vedení velkého železničního okruhu Zkušebního centra Velim Výzkumného Ústavu Železničního, a.s.
(př./obr. č. 33)
Přihlašovatel: Elektrizace Železnic Praha, a.s.
Investor: Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
Dodavatel: Elektrizace Železnic Praha, a.s.
Projektant: SUDOP BRNO, spol. s r.o.

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVOU PRÁCI Z OBORU DOPRAVA A DOPRAVNÍ STAVITELSTVÍ
V letošním roce se zúčastnilo 38 soutěžních diplomových a bakalářských prací.

  • 1. místo: Ing. Jan Petrů za diplomovou práci: Konstrukční řešení inženýrských objektů na silnici II/492 v úseku Zádveřice - Horní Lhota
  • 2. místo: Ing. Petr Dvořák za diplomovou práci: Ocelový železniční most
  • 3. místo: Ing. Juraj Chalmovský za diplomovou práci: Vliv konstitučního modelu na neodvodněné chování jílu
  • 4. místo: Ing. Jiří Vavřička za diplomovou práci: Vlákna v asfaltových hutněných směsích
  • Cena děkana dopravní fakulty ČVUT v Praze: Bc. Lukáš Radil za bakalářskou práci: Experimentální ověření průjezdnosti různých druhů vozidel výškovými lomy pozemních komunikací
  • Ocenění rektora ČVUT v Praze: Ing. Petr Smilek za diplomovou práci: Problematika dodržování bezpečných vzdáleností mezi vozidly na pozemních komunikacích
  • Ocenění rektora VUT Brno: Ing. Jiří Apeltauer za diplomovou práci: Návrh úpravy křižovatky I/43 a II/386 pomocí mikrosimulací
  • Ocenění rektora VŠB TU Ostrava: Ing. Veronika Čecháková za diplomovou práci: Lávka pro pěší
  • Ocenění rektora Univerzity Pardubice: Ing. Vladimír Suchánek za diplomovou práci: Rekonstrukce křižovatky ulic Hradecká - Sukova třída - nábřeží Závodu míru v Pardubicích

Seznam všech přihlášených prací a další informace najdete na www.top-expo.cz.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Autor


Fotogalerie
Slavnostní předávání ocenění České dopravní stavby a technologie roku 2010 se odehrálo v důstojných prostorách Betlémské kaple v Praze.Slavnostní předávání ocenění České dopravní stavby a technologie roku 2010 se odehrálo v důstojných prostorách Betlémské kaple v Praze.Slavnostní předávání ocenění České dopravní stavby a technologie roku 2010 se odehrálo v důstojných prostorách Betlémské kaple v Praze.Slavnostní předávání ocenění České dopravní stavby a technologie roku 2010 se odehrálo v důstojných prostorách Betlémské kaple v Praze.Slavnostní předávání ocenění České dopravní stavby a technologie roku 2010 se odehrálo v důstojných prostorách Betlémské kaple v Praze.Slavnostní předávání ocenění České dopravní stavby a technologie roku 2010 se odehrálo v důstojných prostorách Betlémské kaple v Praze.Slavnostní předávání ocenění České dopravní stavby a technologie roku 2010 se odehrálo v důstojných prostorách Betlémské kaple v Praze.Slavnostní předávání ocenění České dopravní stavby a technologie roku 2010 se odehrálo v důstojných prostorách Betlémské kaple v Praze.Slavnostní předávání ocenění České dopravní stavby a technologie roku 2010 se odehrálo v důstojných prostorách Betlémské kaple v Praze.Slavnostní předávání ocenění České dopravní stavby a technologie roku 2010 se odehrálo v důstojných prostorách Betlémské kaple v Praze.Slavnostní předávání ocenění České dopravní stavby a technologie roku 2010 se odehrálo v důstojných prostorách Betlémské kaple v Praze.¨Slavnostní předávání ocenění České dopravní stavby a technologie roku 2010 se odehrálo v důstojných prostorách Betlémské kaple v Praze.Slavnostní předávání ocenění České dopravní stavby a technologie roku 2010 se odehrálo v důstojných prostorách Betlémské kaple v Praze.Slavnostní předávání ocenění České dopravní stavby a technologie roku 2010 se odehrálo v důstojných prostorách Betlémské kaple v Praze.Slavnostní předávání ocenění České dopravní stavby a technologie roku 2010 se odehrálo v důstojných prostorách Betlémské kaple v Praze.Slavnostní předávání ocenění České dopravní stavby a technologie roku 2010 se odehrálo v důstojných prostorách Betlémské kaple v Praze.Slavnostní předávání ocenění České dopravní stavby a technologie roku 2010 se odehrálo v důstojných prostorách Betlémské kaple v Praze.Slavnostní předávání ocenění České dopravní stavby a technologie roku 2010 se odehrálo v důstojných prostorách Betlémské kaple v Praze.Cenu za Konstrukční detail časopisu Silnice Železnice předává šéfredaktorka Mgr. Ludmila Doudová řediteli stavby Rekonstrukce mostu v Kolíně Ing. Bedřichu Šafaříkovi (VIAMONT DSP).Cenu za Konstrukční detail časopisu Silnice Železnice předává šéfredaktorka Mgr. Ludmila Doudová řediteli stavby Rekonstrukce mostu v Kolíně Ing. Bedřichu Šafaříkovi (VIAMONT DSP).Obr. 2Obr. 4Obr. 5Obr. 11Obr. 14Obr. 15Obr. 17Obr. 18Obr. 21Obr. 22Obr. 24Obr. 25Obr. 26Obr. 27Obr. 28Obr. 29Obr. 32Obr. 33

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Trasa D pražského metra nabývá v rukách projektantů konkrétní podobuTrasa D pražského metra nabývá v rukách projektantů konkrétní podobu (121x)
Od druhé poloviny minulého století se celosvětově zaznamenává výrazný a stále vzrůstající přesun venkovského obyvatelstv...
Byly předány tituly ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010Byly předány tituly ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010 (58x)
Ve čtvrtek 9. června 2011 byly v Betlémské kapli předány TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA & TECHNOLOGIE ROKU 2010. &nbs...
VIDEO: Novinky kolem výstavby obchvatu Frýdku-Místku (50x)
Bude, nebude? Postaví se severní, či jižní? Podaří se ekologům zhatit výstavbu jižní varianty? Budou na realizaci peníze...

NEJlépe hodnocené související články

Boží Dar chystá opravu silnice na Klínovec a nové inženýrské sítě (5 b.)
Boží Dar chystá rekonstrukci silnice na Klínovec, a to v úseku od křižovatky na Vejprty až na nejvyšší vrchol Krušných h...
ŘSD uvede do provozu část křižovatkyDobrovského - Svitavská radiála v Brně (5 b.)
Týden před vánocemi brněnský závod Ředitelství silnic a dálnic ČR významně uleví dopravní situaci v moravské metropoli. ...
Čtyři jednosměrné ulice v Pardubicích jsou cyklistům obousměrné (5 b.)
Čtyři jednosměrné ulice v Pardubicích se cyklistům otevřely v obou směrech. Jsou to Sezemická, Jindřišská a dvě krátké u...

NEJdiskutovanější související články

Trasa D pražského metra nabývá v rukách projektantů konkrétní podobuTrasa D pražského metra nabývá v rukách projektantů konkrétní podobu (7x)
Od druhé poloviny minulého století se celosvětově zaznamenává výrazný a stále vzrůstající přesun venkovského obyvatelstv...
Evropské peníze na další velký dopravní projekt (4x)
Řídící orgán Operačního programu Doprava dosáhl prosazení dalšího velkého železničního projektu u Evropské komise. V min...
Mladí architekti navrhli novou podobu brněnského nádraží v centru (2x)
Skupina mladých architektů navrhla novou podobu brněnského železničního nádraží při zachování jeho polohy v centru. Před...
Google