Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Přehled článků

Přehled článků

100 miliard korun na rozvoj české dopravní infrastruktury

100 miliard korun na rozvoj české dopravní infrastruktury
Publikováno: 19.6.2018

V Rytířských sálech pardubického zámku se začátkem dubna konal již IV. ročník Železniční konference Pardubice, kterou organizuje pardubický poslanec Martin Kolovratník na podporu a rozvoj železniční dopravy v České republice. Podtitulem letošního dvoudenního odborného setkání bylo téma Zvyšování rychlosti a kapacity, modernizace a financování železniční infrastruktury v České republice a okolních státech. Na pozvání organizátora Martina Kolovratn...

Celý článek zde

SŽDC převzala první sériová vozidla MUV 75 od CZ LOKO

SŽDC převzala první sériová vozidla MUV 75 od CZ LOKO
Publikováno: 18.6.2018

Správa železniční a dopravní cesty převzala první speciální drážní vozidla MUV 75 z padesátikusové série, vyrobená společností CZ LOKO. Mají zcela novou konstrukci a zásadně se tak liší od předchozích modernizací řady MUV 74.2....

Celý článek zde

DAKO-CZ dodá brzdy pro modernizované osobní vozy na Slovensku

DAKO-CZ dodá brzdy pro modernizované osobní vozy na Slovensku
Publikováno: 18.6.2018

Společnost DAKO-CZ, přední výrobce brzdových systémů a komponentů, se bude podílet na významném projektu modernizace osobních vozů pro slovenskou železnici. Modernizaci celkem 50 vozů, které budou díky úpravám připraveny na jízdu rychlostí 160 km/h, zastřeší slovenská společnost ŽOS Trnava. Nové brzdy, jež jsou významnou součástí projektu modernizace, dodá DAKO-CZ. Konkrétně jde u každého vozu o samočinnou kotoučovou brzdu, elektropneumatickou br...

Celý článek zde

Železniční uzel Brno má být u řeky, rozhodla centrální komise Ministerstva dopravy

Publikováno: 18.6.2018

Členové Centrální komise Ministerstva dopravy vybrali variantu řešení přestavby celého železničního uzlu Brno. Na základě studií proveditelnosti, názoru odborníků, vyjádření zástupců dotčených měst, Správy železniční dopravní cesty a s přihlédnutím na poslední jednání řídícího výboru k železničnímu uzlu Brno a jednání se zástupci železničních dopravců je vybranou variantou přesunout brněnský železniční uzel k řece. SŽDC ještě zpracuje technicko-e...

Celý článek zde

Na pardubickém zámku byly oceněny nejzdařilejší stavby v Pardubickém kraji

Na pardubickém zámku byly oceněny nejzdařilejší stavby v Pardubickém kraji
Publikováno: 18.6.2018

V pořadí osmý ročník soutěže Nejzdařilejší stavba silničního hospodářství v Pardubickém kraji za roky 2016 – 2017 je u konce. Tečku za ním udělalo slavnostní vyhlášení výsledků a udělování titulů nejlepším projektům. Odborná komise ve dvou kolech hodnocení vybírala vítěze ve čtyřech soutěžních kategoriích....

Celý článek zde

Praktické zkušenosti s novými typy vysoce modifikovaných asfaltových pojiv

Praktické zkušenosti s novými typy vysoce modifikovaných asfaltových pojiv
Publikováno: 14.6.2018

V důsledku stále se zvyšujícího dopravního zatížení pozemních komunikací v rámci České republiky je třeba se zabývat inovativními technickými řešeními, která povedou k prodlužování životnosti asfaltových vozovek. Jednou z těchto cest by do budoucna mohlo být i používání asfaltových pojiv s vysokým stupněm modifikace polymery. Tento příspěvek se zabývá zkušeností z porovnání nových typů vysoce modifikovaných asfaltových pojiv s konvenčním polymere...

Celý článek zde

Stavební firmy plánují v letošním roce zdražit ceny svých prací v průměru o 8 procent

Publikováno: 13.6.2018

Osmiprocentní navýšení cen svých prací plánují v současné době tři čtvrtiny stavebních firem. Důvodem tohoto kroku je mimo jiné očekávané zdražení stavebních materiálů, které by se podle odhadů mělo pohybovat na sedmiprocentní úrovni. V průměru počítají ředitelé stavebních firem v roce 2018 s marží 7 procent. Aktuální vytíženost kapacit stavebních společností je pro zimní měsíce rekordní a dosahuje 88 procent. Vyplývá to z Kvartální analýzy české...

Celý článek zde

VIDEO: Mostní obrubníkové odvodnění pro spolehlivé odvodnění mostní vozovky

Publikováno: 12.6.2018

Někdy komplikovanou představu o různých způsobech odvodnění zhmotnila společnost MEA Water Management do krátkých 3D videí. Následující video v několika minutách představí mostní obrubníkové odvodnění pro spolehlivé odvodnění mostní vozovky....

Celý článek zde

Lidé jsou největší kapitál, ale bez dokonalé techniky lze dosáhnout jen velmi špatných výsledků

Publikováno: 12.6.2018

Správa a údržba silnic Pardubického kraje pracuje v podmínkách, které jsou nezáviděníhodné. Majetek silnic II. a III. tříd má reálnou hodnotu přes 31 miliard korun a je zhruba z 50 % podhodnocen....

Celý článek zde

Přístup iniciativ RailTopoModel a railML 3 k datovému popisu železniční infrastruktury – díl II.

Publikováno: 11.6.2018

S rozvojem softwarových aplikací napříč různými odvětvími – včetně dopravy – a s rostoucími tendencemi uplatňovat v praxi inteligentní dopravní systémy vzrůstají také požadavky na efektivní archivaci a sdílení souvisejících dat. Zároveň je však žádoucí zajištění vzájemné kompatibility jednotlivých přístupů. V oblasti datového modelování železniční infrastruktury byla v roce 2013 zahájena iniciativa UIC RailTopoModel a zpracována studie proveditel...

Celý článek zde

Promlčení nebo prekluze claimu při pozdní notifikaci?

Publikováno: 8.6.2018

Výstavba pozemních komunikací v České republice je po právní stránce řešena v režimu smluv o dílo, které vycházejí ze zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „obč. zák.“). Nicméně z převažující části je zákonná úprava doplňována vzorovými smluvními podmínkami FIDIC. Výstavba pozemních komunikací dálnic a silnic I. tříd je v současné době prováděna pouze dle obecných smluvních podmínek pro výstavbu pozemních inženýrských staveb projek...

Celý článek zde

Do Plzně míří stroje Komatsu i nové technologie

Do Plzně míří stroje Komatsu i nové technologie
Publikováno: 7.6.2018

O dvě nová moderní pásová rýpadla Komatsu PC210LCi-11 rozšířila společnost APB‑PLZEŇ svůj obsáhlý strojní park. Ten také společnost KUHN-BOHEMIA, výhradní distributor stavebních strojů značky Komatsu, dovybavila systémem řízení strojů Topcon, který výrazně napomáhá k vyšší efektivitě práce, zlepšuje její přesnost a lépe organizuje data o provedeném výkonu stroje i posádky....

Celý článek zde

Analýza vybraných vlastností asfaltových pásů pro izolaci betonových mostovek ve Slovenské republice mezi lety 2013–2016 – porovnání fyzikálních, mechanických a tepelně technických vlastností

Analýza vybraných vlastností asfaltových pásů pro izolaci betonových mostovek ve Slovenské republice mezi lety 2013–2016 – porovnání fyzikálních, mechanických a tepelně technických vlastností
Publikováno: 6.6.2018

Tento příspěvek přináší analýzu toho, v jakém rozmezí se pohybují skutečné hodnoty vybraných tepelně technických parametrů dle výrobkové normy EN 14695 [1] (stálost za vysokých teplot, ohebnost za nízkých teplot, rozměrová stálost, pevnost v tahu a tažnost) asfaltových pásů, které se používaly pro izolaci betonových mostovek ve Slovenské republice v letech 2011 – 2016. Nejedná se o porovnání, zda daný výrobek splňuje deklarované parametry výrobce...

Celý článek zde

Svodidla z ostravské huti pomáhají zlepšovat bezpečnost na českých silnicích už 50 let

Svodidla z ostravské huti pomáhají zlepšovat bezpečnost na českých silnicích už 50 let
Publikováno: 5.6.2018, Aktualizováno: 18.6.2018 11:22

Letos je tomu 50 let, kdy se v ostravské huti vyrobila první silniční svodidla. Od roku 1968 jich huť vyrobila více než 45 tisíc kilometrů, což by s rezervou vystačilo na cestu kolem světa. Ostravská svodidla tvoří zásadní bezpečnostní prvek na většině českých silnic. Za posledních 15 let se podle statistik Policie ČR podílela na snížení počtu smrtelných nehod na silnicích v Moravskoslezském kraji o 38 % a nehod s vážnými následky o 49 %....

Celý článek zde

Odvodnění parkoviště a přístupových cest obchodního centra na Poděbradské ul. v Praze

Odvodnění parkoviště a přístupových cest obchodního centra na Poděbradské ul. v Praze
Publikováno: 5.6.2018

Finální fáze výstavby obchodního centra na Poděbradské ulici v Praze probíhá na jaře 2018. Obchodní centrum o ploše 3 300 m2 a objekt fast foodu o výměře cca 450 m2 s přístupem pro řidiče staví společnost Exafin. Součástí řešení vnějších ploch pro bezpečný pohyb chodců i vozidel je i zajištění plynulého a rychlého odvodnění se systémem žlabů, vsakovacím objektem a odlučovačem tuků. U nákupních center se předpokládá i častý pojezd nákupních košíků...

Celý článek zde

UltraCor – přesypané ocelové konstrukce s největší výškou vlny

UltraCor – přesypané ocelové konstrukce s největší výškou vlny
Publikováno: 1.6.2018

Přesypané ocelové konstrukce montované z dílců vlnitého plechu spojovaných šrouby se pro mostní objekty používají na celém světě již přes osmdesát let. Konstrukce UltraCor s typem vlny 500 × 237 mm jakožto nejnovější typ konstrukce v rámci tohoto segmentu otevírá nové možnosti jejich použití....

Celý článek zde

Building Information Modeling v projektu The Ordsall Chord v Manchesteru

Building Information Modeling v projektu The Ordsall Chord v Manchesteru
Publikováno: 31.5.2018

Vítězem kategorie projektů pro infrastrukturu soutěže Tekla Global BIM Awards se v roce 2016 stal model The Ordsall Chord z Manchesteru ve Velké Británii....

Celý článek zde

Lávka pro pěší Waltrovka

Lávka pro pěší Waltrovka
Publikováno: 30.5.2018

V pražských Jinonicích vzniká již od roku 2012 nová moderní městská čtvrť Waltrovka. Společnost Penta Investments postupně přeměňuje místo, kde kdysi stávala továrna Walter na letecké motory, na nový městský prostor s administrativně-obchodní a rezidenční částí. Součástí celého komplexu je nové přímé spojení nové čtvrti se stanicí metra pro chodce. Pěší trasa překonává novou lávkou železniční trať a ulici U Trezorky, přičemž se musí vypořádat s 1...

Celý článek zde

Železniční most v km 103,252 trati Plzeň – Domažlice – „Severní most přes Mikulášskou ulici“

Železniční most v km 103,252 trati Plzeň – Domažlice – „Severní most přes Mikulášskou ulici“
Publikováno: 29.5.2018

Severní most přes Mikulášskou ulici je součástí stavby „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“. Most se nachází v intravilánu města Plzně v těsné blízkosti památkově chráněných objektů plzeňského hlavního osobního nádraží. Pod mostem prochází důležitá dopravní tepna silnice I. třídy I/20, trolejbusové linky spojující jednotlivé části města a tramvajová trať vedoucí k jediné vozovně města Plzeň. V souvislosti ...

Celý článek zde

Montáž železničního mostu přes kanál Starkenborgh, Zuidhorn – Holandsko

Montáž železničního mostu přes kanál Starkenborgh, Zuidhorn – Holandsko
Publikováno: 28.5.2018

Nový železniční most ve městě Zuidhorn přes kanál Starkenboorgh byl budován z důvodu probíhajícího rozšiřování plavební cesty Lemmer – Delfzijl. Vyšší nový most a širší plavební kanál umožňují pohodlnější a bezpečnější přepravování větších lodí s nákladem o výšce až čtyř řad kontejnerů. Nový most nahrazuje starý nýtovaný příhradový most, který sloužil k osobní přepravě mezi městy Leeuwarden a Groningen od roku 1932 až do září roku 2017. Výstavba ...

Celý článek zde

Časopis KONSTRUKCE

Ester tower v Jeruzalémě

Ester tower v Jeruzalémě

Zavřít [x]