Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    Antýgl: třetí lávka na Šumavě

Antýgl: třetí lávka na Šumavě

Publikováno: 7.6.2017
Rubrika: Mosty

Na základě historických map je možné předpokládat, že první přemostění řeky Vydry v místě králováckého dvorce Antýgl vzniklo již s výstavbou Vchynicko-tetovského plavebního kanálu. Jasným důkazem o existenci historického přemostění jsou například Císařské povinné otisky map stabilního katastru z roku 1837. Lávka se nyní nachází v druhé zóně Národního parku Šumava.

Dosavadní lávka již samozřejmě neplnila historickou funkci spojení osady Antýgl s cestou Modrava – Srní, která kopírovala trasu Vchynicko-tetovského kanálu, ale byla využívána zejména jako turistické spojení Autocampingu Antýgl s terénním informačním střediskem Rokyta, hotelem Antýgl a oblíbenou naučnou stezkou Vchynickotetovský kanál. Nová lávka nahradila nevyhovující konstrukci, která byla postavená v roce 1969 a začala sloužit společně se zahájením provozu v Autocampingu Antýgl.

Předchozí lávka byla uložena na spodní stavbě původního přemostění, které je tvořeno tzv. kyklopským zdivem. S ohledem na zachování historického vzhledu byla stávající spodní stavba využita v co největším rozsahu i pro uložení nové konstrukce lávky. Stávající kamenné opěry byly sanovány tryskovou injektáží a hloubkovým spárováním. Zpevněné opěry byly následně provrtány ocelovými mikropilotami z trubek 76/10, které byly vetknuty minimálně na délku jednoho metru do granitového podloží. Celkem bylo provedeno 14 kusů vrtaných mikropilot, které zajistí stabilitu nově vytvořených kompaktních celků opěr.

Na sanovaných opěrách jsou provedeny úložné prahy se závěrnými zídkami, do kterých je následně přes chemické kotvy připevněn atypický nerezový mostní závěr. Pro uložení nové lávky byla využitá atypická nerezová mostní ložiska. Nerezová ocel byla zvolena pro zajištění dlouhodobé životnosti a snížení nutné údržby uložení konstrukce.

Nová konstrukce lávky je navržena jako ocelový příhradový nosník otevřeného uspořádání se spodní mostovkou. Prvky příhradového nosníku, horní pás, dolní pás, svislice a diagonály jsou navrženy z uzavřených ocelových profilů HTR 120 × 120 × 5,0 mm vyjma koncových svislic a příčníků, které jsou navrženy z HTR 200 × 120 × 8,0 mm. Běžné příčníky jsou navrženy z válcovaných profilů HEB 120. Mezi příhradovými nosníky je provedeno zavětrování tvořené kruhovými trubkami TR ∅ 54/5,0. Na příčníky jsou navařeny plechy upevnění dřevěných podélníků mostovky a sloupky zábradlí HTR 100 × 100 × 4. Barva nosné konstrukce byla s ohledem na požadavek investora o dosažení maximálního splynutí konstrukce s okolní přírodou a pro zajištění návaznosti na blízkou lávku přes Vydru volena tmavě hnědá (RAL 8017).

Pochozí mostovku tvoří modřínové dřevěné fošny 50/200, které jsou příčně kladeny na dřevěné podélníky 120/180 z lepeného lamelového dřeva. Zábradlí na mostě je také dřevěné, dubové, ze snadno vyměnitelných dílů výšky 1,3 m. Takto navržená výška zajišťuje kromě ochrany nosné konstrukce proti vandalismu i možnost bezpečného převedení případného cyklistického provozu.

S ohledem na umístění lávky je její zajímavostí výrazné množství převáděných inženýrských sítí. V podvěsu nosné konstrukce je vedena nová tlaková kanalizace Srní – Antýgl, Hrádky, vysoké napětí do 1 kV společnosti ČEZ Distribuce, letní vodovod pro potřeby Autocampingu Antýgl a telefonní kabel společnosti CETIN.

Stavební povolení pro stavbu bylo uděleno v březnu 2014 a stavba měla být koordinována současně s výstavbou nové tlakové kanalizace Srní – Antýgl, Hrádky. Avšak došlo k téměř dvouletému zdržení. Toto zdržení bohužel oproti původním záměrům vyvolalo nutnost překládání nové tlakové kanalizace, jejíž výstavba nemohla být odložena z důvodu financování ze zdrojů Evropské Unie. 

Výstavba tedy nakonec probíhala až od podzimu 2015, kdy proběhly sanace opěr a následné provedení mikropilot. Na jaře 2016 byly provedeny úložné prahy a v květnu osazena ocelová konstrukce. Stavba byla dokončena v červnu 2016.

Na konci článku bych rád citoval odpovědného projektanta lávky a bývalého kolegu doc. Ing. Marka Foglara, Ph.D. „Myslíme si, že se nám společnými silami podařilo realizovat stavbu, která do citlivé lokality Šumavského národního parku zapadá a respektuje jejího genia loci.“

Antýgl: The Third Footbridge in Šumava
Based on the historic maps, it might be assumed that the first bridge over the Vydra river in Antýgl court was built when building Vchynice-Tetov navigation channel. Clear evidence of the existence of the historic bridge include, for instance, mandatory imperial map imprints of the stable cadastre of 1837. The footbridge was placed into the 2nd zone of Šumava National Park. 

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Císařský povinný otisk mapy stabilního katastru r. 1837 (zdroj ČÚZK)Lávka z roku 1969 před rekonstrukcí (pohled po proudu)Pohled na dokončenou lávku ze směru od Hotelu AntýglNová lávka po rekonstrukci (pohled po proudu)Příčný řez lávkouPohled po proudu

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Dálniční most D1-035Dálniční most D1-035 (1087x)
Společnost SMP CZ provádí rekonstrukci a rozšíření mostu D1-035 v km 29,161 dálnice D1. V druhé polovině září je již dok...
Most Sucha Beskidzka v PolskuMost Sucha Beskidzka v Polsku (1056x)
Nový most nad řekou Skawa na státní silnici DK 28 v Polsku byl realizován jako jednopolový most tvořený ocelovou konstru...
Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku ŠumavyAntýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy (996x)
Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pr...

NEJlépe hodnocené související články

Dálnice D1 Hubová – Ivachnová SO 214, most na D1 v km 9,814 – 10,498Dálnice D1 Hubová – Ivachnová SO 214, most na D1 v km 9,814 – 10,498 (5 b.)
Most je součástí budované dálnice D1 na Slovensku v úseku Hubová – Ivachnová a překonává Chočský potok a dvě polní cesty...
63 mostů v Etiopii na trase AWASH-WELDIA63 mostů v Etiopii na trase AWASH-WELDIA (5 b.)
Skupině MCE se podařilo získat a realizovat zakázku na výrobu ocelových konstrukcí železničních a silničních mostů v rám...
Nečekané perspektivy nejmodernějšího pražského mostu. Exkluzivní video s Romanem KouckýmNečekané perspektivy nejmodernějšího pražského mostu. Exkluzivní video s Romanem Kouckým (5 b.)
„Most je absolutní esencí architektury, protože je do jisté míry nejčistší konstrukcí. Most nemůže být jen design nebo s...

NEJdiskutovanější související články

Posouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolíPosouzení indikací ve svarech lamelových pásnic mostu přes Lochkovské údolí (3x)
Stavba spřaženého ocelobetonového mostu byla zahájena na podzim roku 2007. Jeho nosná konstrukce byla dokončena koncem r...
Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad VltavouRekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou (2x)
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – ...
ODPOVĚĎ: K vyjádření prof. Ing. Jiřího Stráského, DSc., ke kritice zavěšeného mostu přes Odru – uveřejněno v časopise Silnice Železnice, v čísle 4/2009 (2x)
Cílem kritiky je, aby naše stavby byly trvanlivé s minimální údržbou, hospodárné a aby si investor, projektant a zhotovi...
Zavřít [x]