Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Mosty    Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy

Antýgl, most přes Vydru, nespoutanou řeku Šumavy

Publikováno: 20.12.2016
Rubrika: Mosty, Zajímavosti

Bývalý královácký dvorec leží uprostřed louky v údolí řeky Vydry v Šumavském národním parku. V letech 1523 – 1818 zde pracovala sklárna, která vyráběla duté sklo a skleněné kuličky pro růžence. Protože sklárna měla jen jednu pec – „ein Tigel", získalo místo dnešní název Antýgl. Po uzavření hutě byl roubený objekt upraven na zájezdní hostinec. Vydra patří mezi nejkrásnější šumavské horské říčky s peřejnatým řečištěm a obřími hrnci vymletými v žulových balvanech. Protéká malebnou krajinou přírodní rezervace Povydří a její tok dosahuje délky 23 km.

HISTORIE MOSTU

Původní lávka přes Vydru byla postavena cca v roce 1969 v rámci zahájení provozu v autocampingu Antýgl. Lávka spojuje kemp s Vchynicko-tetovským plavebním kanálem. Z historických map a katastru nemovitostí je patrné, že přemostění Vydry zde bylo již v předválečné době a zajišťovalo spojení osady Antýgl s cestou Modrava – Srní, která kopírovala trasu Vchynicko-tetovského kanálu.

PROVÁDĚNÍ REKONSTRUKCE

Společnost SMP CZ prováděla rekonstrukci mostu. Ta spočívala v odstranění původní lávky a jejím nahrazením ocelovou příhradovou konstrukcí, která je uložena na nově zřízené železobetonové opěry podepřené mikropilotami. Mikropiloty byly vrtány přes sanované stávající kamenné opěry a jsou vetknuté do skalnatého podloží.

Od října do prosinci 2015 se prováděla sanace opěr, včetně provedení mikropilot. Po zimní přestávce a dočasných přeložkách inženýrských sítí pokračovala stavba demontáží lávky, na kterou navazovaly zemní práce, částečné ubourání kamenných opěr, bednění, armování a betonáž nových opěr. Následně se osadila nová ocelová konstrukce lávky, inženýrské sítě byly přeloženy do definitivní polohy, byla namontována dřevěná mostovka a zábradlí. V červnu 2016 se provedlo dozdění kamenných opěr, dláždění, terénní úpravy a zábradlí na předpolích.

Základní údaje nového mostu:
Jedná se o trvalou jednopodlažní nepohyblivou lávku i jednom poli.

 • Délka přemostění: ~13,2 m
 • Délka mostu: ~21 m
 • Délka nosné konstrukce: 15,34 m
 • Volná šířka mostu: 2,0 m
 • Šířka průchozího prostoru: 2,0 m
 • Šířka mostu: 2,64 m
 • Výška mostu: ~5,21 m

OCHRANA KRAJINY, PŘÍRODY A VODSTVA

Stavba se nachází na území Národního parku Šumava, z toho vyplývaly specifické požadavky na ochranu životního prostředí a organizaci výstavby. Mechanizace byla mimo pracovní dobu umístěna mimo řečiště, v prostoru zařízení staveniště, popřípadě na odstavném parkovišti u kempu. Používaly se biologicky odbouratelné oleje a náplně, aby při jejich případném úniku nedošlo k poškození vodního biotopu ropnými látkami. Z důvodu preventivní ochrany vodního prostředí byla v průběhu stavby instalována norná stěna.

Z důvodu zamezení otravy vodních živočichů, bylo veškeré betonování prováděno tak, aby nedošlo ke kontaktu s proudící vodou řeky Vydry. Při provádění bylo dbáno na to, aby docházelo k minimálnímu dotčení přilehlého břehového porostu, nedošlo k přerušení kontinuity toku a jeho znečištění stavebním materiálem a závadnými látkami.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 • Objednatel: Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
 • Investor: Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava
 • Projektant: SUDOP PRAHA
 • Stavební společnost: SMP CZ
Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Nový most přes řeku VydruŘeka Vydra vybízí k letnímu osvěžení.

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Skanska jako první v ČR realizuje kompletní konstrukce vozovek pomocí BIMSkanska jako první v ČR realizuje kompletní konstrukce vozovek pomocí BIM (1229x)
Na projektu D4 Skalka – křižovatka II/118 je právě v plném proudu pokládka asfaltových vrstev. Na této stavbě jsou pomoc...
Dvorecký most – příprava nového přemostění Vltavy v PrazeDvorecký most – příprava nového přemostění Vltavy v Praze (480x)
V říjnu 2017 vyhlásilo hlavní město Praha otevřenou dvoufázovou projektovou architektonicko-konstrukční soutěž o návrh n...
Příhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásyPříhradové vibrační lišty Atlas Copco umožňují hutnit až 25 m široké pásy (433x)
Vibrační lišty na beton z dílny švédské firmy Atlas Copco patří ke světové špičce. Nejen proto, že nabízí řešení pro kaž...

NEJlépe hodnocené související články

Oprava železničního svršku na trati Velký Osek – KolínOprava železničního svršku na trati Velký Osek – Kolín (5 b.)
Na 6,5 kilometru dlouhém mezistaničním úseku dvoukolejné trati stavbaři odstranili vady snižující komfortní užívání trat...
„Vyznávám vědecký přístup ke stavebnictví. Když se nic neděje, jsem nervózní,“„Vyznávám vědecký přístup ke stavebnictví. Když se nic neděje, jsem nervózní,“ (5 b.)
říká v rozhovoru pro Silnice železnice Radim Čáp, ředitel divize 4 Metrostavu a zároveň člen představenstva, který má na...
Obchvat Opavy s kompozitním zábradlím MEAObchvat Opavy s kompozitním zábradlím MEA (5 b.)
Nově budovaný severní obchvat Opavy (I/11 Opava, severní obchvat - východní část) má výrazně ulevit dopravní situaci v m...

NEJdiskutovanější související články

Brána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v PodolskuBrána do nebes: Železobetonový obloukový most přes Vltavu v Podolsku (5x)
Původní most v obci Podolsko postavený v letech 1847 – 1848 přestal počátkem dvacátých let minulého století vyhovovat do...
NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“NÁZOR: „Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR“ (4x)
„Vnější pražský okruh se stane alfou a omegou tranzitní přepravy na území ČR,“ řekl Ing. Marcel Rückl, porad...
Na silnice míří nová svodidlaNa silnice míří nová svodidla (3x)
ArcelorMittal Ostrava prostřednictvím své dceřiné společnosti ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic pokrač...
Google