Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Doprava    Železniční infrastruktura    ALPINE staví na železnici: Rekonstrukce žst. Olomouc

ALPINE staví na železnici: Rekonstrukce žst. Olomouc

Publikováno: 14.1.2015
Rubrika: Železniční infrastruktura

Tato rekonstrukce představuje další ze stavebních zásahů, kterými bude modernizována železniční síť ČR. Uzlová železniční stanice Olomouc je součástí 3. tranzitního železničního koridoru v úseku Přerov – Česká Třebová, který spojuje východní a západní část České republiky a který současně propojuje 1. a 2. železniční koridor. Rekonstrukce probíhá za plného provozu. Stavba je velmi náročná zejména kvůli velké hustotě průmyslové, dopravní a obytné zástavby a enormní hustotě podzemních inženýrských sítí. Zhotovitelem stavby „Rekonstrukce žst. Olomouc“ je sdružení firem OHL ŽS, a. s. a ALPINE Bau CZ a. s.

PŘEDMĚT DÍLA
Plánované stavební práce zahrnují zejména úpravu kolejiště, která umožní zvýšení rychlosti vlaků až na 160 km/hod. v úseku přednádraží a v osobním nádraží do 140 km/hod. V rámci rekonstrukce žst. Olomouc dochází ke komplexní rekonstrukci hlavních a předjízdných kolejí v celkovém rozsahu 16 777 m kolejí a 96 ks výhybek, které získají elektrický ohřev pro bezproblémový provoz i v zimním období. Novým traťovým zabezpečovacím zařízením budou vybaveny všechny vlakové cesty do všech traťových směrů, dále budou zrealizovány nové elektrické rozvody, napájení a osvětlení. Do stavby je rovněž zahrnuta modernizace trakčního vedení v celém obnovovaném úseku. Jedním z cílů rekonstrukce byl rovněž požadavek, odbavit ve stanici současně čtyři vlaky na hlavní koridorové trati a dalších sedm ve zbývajících směrech. Odbavení 11 vlaků najednou bude možné po vybudování nového již pátého nástupiště a modernizací čtyř stávajících ostrovních nástupišť.

HARMONOGRAM
Původní předpoklad doby výstavby byl 42 měsíců, s termínem zahájení 09/2012. S ohledem na problémy spojené s výběrem zhotovitele, došlo k posunu termínu zahájení prací. Práce byly započaty 24. 9. 2013 a předpokládaný termín dokončení stavby je 30. 11. 2016.

POSTUP VÝSTAVBY
Rok 2013: V tomto roce započala stavba přípravnými pracemi, výstavbou podpěr trakčního vedení v místech, kde to umožnila poloha stávajících kolejí, snesení kolejí pro uvolnění prostoru pro trakční vedení, výstavba kabelovodu, demolice stávajících nevyužitých budov, výstavba nového 5. nástupiště včetně prodloužení stávajícího podchodu k tomuto nástupišti.

Rok 2014: Na tento rok byly k realizaci stanoveny stavební práce na nástupištích č. 4, č. 3, č. 2 a pokračování prací na nástupišti č. 5. Zároveň s výstavbou nástupišť jsou prováděny práce na obou podchodech a příslušných staničních kolejích. Byla zahájena rekonstrukce Pavlovického podjezdu společně s příslušnou částí kolejiště, realizuje se významná část prací na hlavních a předjízdných kolejích v oblasti filiálky, přednádraží a černovírského kolejiště. Součástí prováděných prací je rovněž výstavba kabelovodu, trafostanic, přístavba ústředního stavědla, reléových domků, výsadba zeleně, realizace kanalizačního sběrače v oblasti přednádraží, filiálky až k řece Moravě, rovněž i realizace kanalizace v oblasti osobního nádraží, budování nového vodovodu k jednotlivým nástupištím, bourání stávajících propustků.

Rok 2015: Tento rok bude rekonstruováno nástupiště č. l spolu s příslušnou staniční kolejí, proběhnou práce na grygovském zhlaví osobního nádraží a bude rozšířen a rekonstruován most přes řeku Bystřici a kolejiště na něm a v jeho blízkosti. Dále budou pokračovat práce na rekonstrukci Pavlovického podjezdu (sanace spodní stavby), rekonstrukce komunikace u Pavlovického podjezdu, u mostu přes Bystřičku a u Černovírského nadjezdu, bude pokračovat budování kanalizace v oblasti osobního nádraží a s ní spojená realizace nových přečerpávacích stanic. Budou pokračovat práce na výstavbě trafostanic a vodovodu před výpravní budovou.

Rok 2016: Proběhnou dokončovací práce na všech nástupištích, bude rekonstruováno štěpánovské zhlaví, dokončena rekonstrukce Černovírského nadjezdu, komunikací, uskuteční se výstavba protihlukových stěn a budou realizována individuální protihluková opatření. Dokončen bude i kanalizační sběrač u budovy ústředního stavědla včetně dobudování čerpací stanice.

PRÁCE ALPINE BAU CZ

 • Rekonstrukce stávajícího podchodu a výstavba nového podchodu
 • Rekonstrukce dvou železničních mostních objektů
 • Rekonstrukce dvou kabelových mostních objektů
 • Výstavba nového silničního nadjezdu
 • Rekonstrukce propustků
 • Objekty železničního spodku včetně nového odvodnění
 • Výstavba čerpací stanice včetně technologie
 • Výstavba nových trafostanic
 • Rekonstrukce trafostanic
 • Přístavba ústředního stavědla včetně jeho rekonstrukce
 • Objekty reléových domků
 • Úpravy a opravy komunikací
 • Protihlukové stěny
 • Přeložky inženýrských sítí
 • Kanalizační sběrače
 • Výstavba vodovodu v osobním nádraží
 • Výsadba náhradní zeleně
 • Rekonstrukce nebo demolice dalších menších objektů

ALPINE is Building on Railway: Reconstruction of Olomouc Railway Station
This reconstruction is one of many construction interventions that are modernising the railway network in the Czech Republic. The Olomouc crossing railway station is part of the third transit railway corridor in the section Přerov – Česká Třebová, connecting the eastern and western part of the Czech Republic and at the same time, interconnecting the first and the second railway corridor. The reconstruction is under way during full operation. The construction is very challenging mainly due to high density of industrial and transportation buildings and housing and enormous density of utilities. The constructor of the project “Reconstruction of Olomouc Railway Station” is the association of companies OHL ŽS, a. s. and ALPINE Bau CZ a. s.

Bookmark
Ohodnoďte článek:

Fotogalerie
Betonáž pro eskalátoryStavební práce na železničním spodkuStavební práce na železničním spodkuStavební práce na železničním spodku

NEJčtenější souvisejicí články (v posledních 30-ti dnech)

Dálkové ovládání Posázavského PacifikuDálkové ovládání Posázavského Pacifiku (421x)
Společnost AK signal Brno a. s. uvedla do provozu dálkové ovládání Posázavského Pacifiku, resp., řečeno jinými slovy, dá...
Třetí madridský železniční tunel Atocha – ChamartínTřetí madridský železniční tunel Atocha – Chamartín (401x)
V roce 2017 se v Madridu chystá otevření stavby, která bude mít značný význam pro provoz španělských vysokorychlostních ...
Prorážka prvního Ejpovického tunelu na trati Rokycany – PlzeňProrážka prvního Ejpovického tunelu na trati Rokycany – Plzeň (395x)
Myšlenka modernizace trati Rokycany – Plzeň se zrodila po přelomu tisíciletí; reálně se projektová příprava nastartovala...

NEJlépe hodnocené související články

Modernizace ŽST Cheb: „Nové výzvy a zkušenosti s řešením škvárového podloží v zemní pláni“Modernizace ŽST Cheb: „Nové výzvy a zkušenosti s řešením škvárového podloží v zemní pláni“ (5 b.)
Pro realizaci rekonstrukce železniční stanice Cheb jasně hovořil popis jejího stavu: Není zajištěn bezbariérový přístup ...
Optimalizace traťového úseku „Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část“ pokračuje, aktuálně se nejvíce mění železniční stanice VršoviceOptimalizace traťového úseku „Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část“ pokračuje, aktuálně se nejvíce mění železniční stanice Vršovice (5 b.)
Od poslední zprávy o dění na stavbě v současnosti největší pražské železniční zakázky již uplynulo pár měsíců, co se ted...
Modernizace spádoviště v žst. Praha-Libeň včetně protihlukových opatřeníModernizace spádoviště v žst. Praha-Libeň včetně protihlukových opatření (5 b.)
Účelem stavby bylo vyřešit snížení nadlimitní hladiny hluku vznikající na libeňském spádovišti. Hluk je způsoben zejména...

NEJdiskutovanější související články

Aktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoruAktuální stav modernizace IV. tranzitního železničního koridoru (1x)
Modernizace koridoru začala již v říjnu roku 2005, a sice prvním úsekem Strančice – Praha Hostivař. Následovali úseky Be...
Česká Lípa má nové vlakové nádražíČeská Lípa má nové vlakové nádraží (1x)
Železniční uzel Česká Lípa je druhým největším železničním uzlem Libereckého kraje. Skanska v rámci modernizace, která b...
Nová podbíječka Unimat už je ve stáji HROCHOSTROJNová podbíječka Unimat už je ve stáji HROCHOSTROJ (1x)
Společnost Hrochostroj převzala v srpnu letošního roku novou automatickou strojní podbíječku Unimat 08-275/3S, která dos...
Google