Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Informace o autorovi - doc. Ing. Ryjáček Pavel Ph.D.

doc. Ing. Ryjáček Pavel Ph.D.

Články tohoto autora:

Stav ocelových mostů po sto letech v provozu

Stav ocelových mostů po sto letech v provozu
Publikováno: 17.7.2019

Přestože se na našem území setkáváme s použitím nosných železných prvků ve stavebních konstrukcích již v období vrcholné gotiky, k významnějšímu rozšíření kovových konstrukcí jako takových mohlo dojít až po přechodu od řemeslného zpracování železa k jeho průmyslové výrobě. Technologie průmyslové výroby železa, zprvu v koksových vysokých pecích (pol. 18. století), pudlovacích pecích (80. léta 18. století), přes výrobu tekuté plávkové oceli (poč. 1...

Celý článek zde

Znovuvyužití existujících ocelových mostních konstrukcí z pohledu diagnostiky

Znovuvyužití existujících ocelových mostních konstrukcí z pohledu diagnostiky
Publikováno: 15.7.2019, Aktualizováno: 16.7.2019 09:43

Tento článek popisuje poznatky a zkušenosti, získané při posouzení mostu „Malá Hrabovka“, vyrobeného v roce 1991 – 1992 při jeho znovuvyužití pro novou mostní konstrukci v km 4,103 trati Děčín – Jedlová. Jde zejména o rizika, spočívající v nedostatečné kvalitě původního základního materiálu....

Celý článek zde

WP3: Mosty – efektivnější konstrukce s vyšší spolehlivostí a delší životností

WP3: Mosty – efektivnější konstrukce s vyšší spolehlivostí a delší životností
Publikováno: 9.1.2015

WP3 je zaměřen na řešení praktických problémů souvisejících s výstavbou, údržbou a rekonstrukcemi mostů. V ČR existuje velké množství mostů, které vykazují poruchy nebo závady, přičemž omezený objem finančních prostředků na jejich opravu vyžaduje pečlivý výběr metod rekonstrukcí tak, aby vložené prostředky byly využity účelně a aby byla zajištěna bezpečnost silničního i železničního provozu. Další část balíčku je zaměřena na nové konstrukce mostů...

Celý článek zde

Netradiční lávky pro pěší

Netradiční lávky pro pěší
Publikováno: 5.6.2014

Lávky pro pěší jsou specifickou oblastí projektování mostních konstrukcí. Je u nich kladen výrazný důraz jak na architektonické ztvárnění, tak na zajištění komfortu pro pohyb pěších a často i bezbariérový přístup. Tyto požadavky jsou obzvláště významné pro konstrukce umístěné v městských aglomeracích, v blízkosti kulturních památek či v navštěvovaných rekreačních oblastech....

Celý článek zde

Havárie provizoria MS v Chrastavě, příčiny a poučení

Havárie provizoria MS v Chrastavě, příčiny a poučení
Publikováno: 25.4.2013

Článek pojednává o únavovém poškození a havárii provizorního mostu systému MS, ke kterému došlo v Chrastavě na přemostění řeky Jeřice. Tato havárie se odehrála po pouhém roce veřejného provozu na mostě....

Celý článek zde

Rozšířený obloukový most přes Ohři u Lokte – od dubna 2011 již v provozu

Rozšířený obloukový most přes Ohři u Lokte – od dubna 2011 již v provozu
Publikováno: 3.6.2011

Článek se zmiňuje o neobvyklém řešení rekonstrukce a rozšíření silničního přemostění Ohře na trase komunikace R6 u Lokte. Potřeba rozšíření stávající dvoupruhové komunikace na čtyřpruhovou společně s nemožností výstavby druhého obdobného mostu bez zásahu do chráněných přírodních útvarů v údolí řeky vedla k návrhu nové lehké ocelové trámové konstrukce s ortotropní mostovkou na stávající konstrukci železobetonového obloukového mostu. Současně s výs...

Celý článek zde

Rekonstrukce mostů na vodních cestách

Rekonstrukce mostů na vodních cestách
Publikováno: 5.8.2009

Nedostatečná podjezdná výška stávajících mostů limituje využitelnost vodní cesty pro přepravu kontejnerů i nadrozměrných nákladů (labská vodní cesta), resp. osobní přepravu moderním lodním parkem (vltavská vodní cesta)....

Celý článek zde

Železniční most přes Labe v Kolíně

Železniční most přes Labe v Kolíně
Publikováno: 30.12.2008

Stávající nosná konstrukce mostu s podjezdnou výškou 4,37 m nad maximální plavební hladinou je v současnosti nejnižší překážkou na labské vodní cestě do přístavu Chvaletice. Zvýšení podjezdné výšky na 5,25 m, výhledově až na 7,0 m, umožňuje lodím dopravu kontejnerů ve dvou, resp. třech vrstvách místo jedné. Rekonstrukce je součástí komplexního investičního záměru „Zabezpečení podjezdných výšek 5,25 m do přístavu Pardubice“. V jeho rám...

Celý článek zde

Lávka pro pěší v Praze na Barrandově

Lávka pro pěší v Praze na Barrandově
Publikováno: 17.10.2006, Aktualizováno: 25.11.2008 21:43

Projekt lávky pro pěší přes ulici K Barrandovu doplňuje již realizovaný projekt tramvajové trati Hlubočepy – Barrandov. Logicky navazuje na nově vybudovanou pěší osu procházející zastávkou tramvaje a spojuje toto lokální centrum s dosud odříznutou částí sídliště kolem Slavínského a Geologické ulice na druhé straně rychlostní spojky K Barrandovu. Tím je chodci nabídnuta šance dostat se bezpečně z jedné strany sídliště na druhou, aniž by muse...

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>
Google

Server Vodohospodářské stavby

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Příklad rekonstrukce (sanace) vodojemu

Zavřít [x]