Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Informace o autorovi - Prof. Ing. Stráský Jiří DrSc.

Prof. Ing. Stráský Jiří DrSc.

Články tohoto autora:

Stavební údržba lávky přes Švýcarskou zátoku Vranovské přehrady

Stavební údržba lávky přes Švýcarskou zátoku Vranovské přehrady
Publikováno: 27.11.2019

V roce 1993 byla v krásném prostředí Vranovské přehrady postavena přes Švýcarskou zátoku visutá lávka pro pěší (obr. 1). Projekt a realizace lávky, které jsou podrobně popsány v [1], získaly řadu ocenění. Mostovka lávky o jednom poli s rozpětím 252 m a tloušťky jen 400 mm je zavěšena na dvou skloněných visutých kabelech o třech polích 30 + 252 + 30 m....

Celý článek zde

Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice: SO 201 Most přes kolejiště ČD a řeku Bílinu

Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice: SO 201 Most přes kolejiště ČD a řeku Bílinu
Publikováno: 2.5.2019

Předmětem článku je popis technického řešení silničního mostu SO 201 přes kolejiště ČD a řeku Bílinu navrženého v rámci obnovy komunikačního spojení města Mostu s okolními obcemi ležícími severně od města Most, tj. Mariánské Radčice a Braňany. Návrh mostu je silně ovlivněn bývalou těžbou hnědého uhlí v místě mostu, kde se nacházejí mohutné výsypky. Současně navržený most řeší požadavek na překlenutí velkého rozpětí přes kolejiště tramvajových a ž...

Celý článek zde

Lávka Minto Island, Salem, Oregon, USA

Lávka Minto Island, Salem, Oregon, USA
Publikováno: 31.10.2018

Lávka, která přemosťuje slepé rameno řeky Willamette, je tvořena spojitým nosníkem o pěti polích délek od 10,7 do 93,9 m. Hlavní pole, které má štíhlou předpjatou mostovkou, je zavěšeno na dvou skloněných obloucích. Oblouky jsou skloněny vně – mají tedy „butterfly – motýlové“ uspořádání. Mostovka hlavního pole je sestavena z prefabrikovaných segmentů a spřažené monolitické desky. Oblouky jsou tvořeny ocelovými rourami, oblouková síla je zachycena...

Celý článek zde

Letmo betonované mosty „Valy“ a „Rieka“ na dálnici D3

Letmo betonované mosty „Valy“ a „Rieka“ na dálnici D3
Publikováno: 22.9.2016

V rámci výstavby dálnice D3 v úseku Svrčinovec – Skalité jsou v současnosti (červenec 2016) stavěny mostní objekty 244-00 a 248-00 s celkovou délkou 592,026 m a 501,492 m (obr. 1). Mosty převádí dálnici D3 v polovičním profilu R11,5/80 (pouze pravý most) přes údolí Gorilova potoku (244-00) a údolí potoku Rieka (248-00)....

Celý článek zde

Most Natal, Brazílie

Most Natal, Brazílie
Publikováno: 14.10.2015

Půdorysně zakřivený zavěšený most je popsán s ohledem na architektonické a konstrukční řešení, statickou a dynamickou analýzu a postup stavby. Most celkové délky 280 m je tvořen třemi částmi – hlavním mostem a oboustranně navazujícími viadukty. Hlavní monolitický most délky 120 m je tvořen parapetním nosníkem, který je na vnějších okrajích zavěšen na středním pylonu tvaru písmene V, navazující viadukty jsou sestaveny z prefabrikovaných nosníků. M...

Celý článek zde

Viadukty s postupně betonovanou nosnou konstrukcí

Viadukty s postupně betonovanou nosnou konstrukcí
Publikováno: 20.4.2015

Viadukty s nosnou konstrukcí tvořenou páteřním komorovým nosníkem s velmi vyloženými konzolami podepíranými deskovými vzpěrami jsou popsány s ohledem na architektonické a konstrukční řešení, statickou analýzu a technologii výstavby. Viadukty s rozpětími až 69 m a šířek až 29,50 m byly vytvářeny postupně. Nejdříve byl v bednění zavěšeném na výsuvné skruži vybetonován páteřní nosník; potom byly osazeny vzpěry a byla vybetonována mostovková deska....

Celý článek zde

Most na Laranjeiras Canal, Laguna – SC, Brazílie

Most na Laranjeiras Canal, Laguna – SC, Brazílie
Publikováno: 7.8.2014

Brazílie prochází obdobím bouřlivého rozvoje a v jeho souvislosti je nutné modernizovat dopravní infrastrukturu. Most přes kanál Laranjeiras u města Laguna se nachází na silnici BR 101, hlavní komunikaci v severojižním směru. Tato komunikace byla vystavěna původně jako dvoupruhá a v poslední dekádě probíhá její rozšiřování na čtyřpruh. Vzhledem ke své velikosti a náročnosti projektu byl v soutěži na zhotovitele most vyčleněn a soutěžen jako samos...

Celý článek zde

Most přes řeku Ebro ve Španělsku

Most přes řeku Ebro ve Španělsku
Publikováno: 16.8.2012

30. září 2010 president Katalánska slavnostně otevřel nový most přes řeku Ebro. Most nahrazuje přívoz, který spojoval malá Katalánská města Deltebre a Sant Jaume d'Enveja situovaná po obou stranách řeky těsně před jejím ústím od moře. Most převádí jak silniční, tak i cyklistickou a pěší dopravu. S ohledem na prominentní polohu mostu, který je situován v rekreační oblasti v těsném sousedství turistických stezek, bylo rozhodnuto vypsat na nalezení ...

Celý článek zde

Extradosed most přes nádraží v Bohumíně

Extradosed most přes nádraží v Bohumíně
Publikováno: 19.6.2012

Most převádí přeložku silnice I/67 přes trať ČD Přerov – Žilina, ulici Jana Palacha s chodníkem a cyklostezkou, obslužnou komunikaci a koryto bohumínské stružky. Most je situován v místě původního zdemolovaného mostu. Silnice I/67 představuje důležitou komunikaci regionálního významu se silnou dopravní zátěží ve směru na Karvinou. Komunikace kategorie MS 9/50 s jednostranným chodníkem a cyklostezkou je v pravostranném půdorysném oblouku s p...

Celý článek zde

ODPOVĚĎ: Vyjádření k článku „Kritický pohled na zavěšený most přes Odru na dálnici D47“

ODPOVĚĎ: Vyjádření k článku „Kritický pohled na zavěšený most přes Odru na dálnici D47“
Publikováno: 8.10.2009

Mezi Ostravou a Bohumínem řeka Odra meandruje, a proto zde dálnice přechází přes řeku po dvou mostech. První, délky 605 m, současně přemosťuje Antošovické jezero. S ohledem na vedení trasy a plavební profil plánovaného plavebního kanálu bylo nutno navrhnout konstrukci minimální stavební výšky. Proto je část mostu, přemosťující řeku, zavěšena na pylonu situovaném o ose dálnice. Každý směr dálnice je veden po samostatné konstrukci, které jsou v zav...

Celý článek zde

Lávka přes rychlostní komunikaci R35 u Olomouce a přes řeku Svratku v Brně

Publikováno: 31.7.2008, Aktualizováno: 30.11.2008 22:16

Obě lávky mají nosnou konstrukci tvořenou předpjatým pásem, který je podepřen obloukem. Protože základy oblouku jsou spojeny s kotevními bloky předpjatých pásů tlačenými prvky, konstrukce vytváří samokotvený systém, který namáhá základy jen svislými silami. Lávky jsou popsány z hlediska jejich architektonického a konstrukčního řešení, statické a dynamické analýzy a technologie výstavby. Jak oblouky, tak i předpjaté pásy jsou z vysokopevnostního b...

Celý článek zde

Zavěšený most přes řeku Odru

Publikováno: 27.2.2007, Aktualizováno: 27.11.2008 21:48

Dálnice D47 mezi Ostravou a Bohumínem přechází přes řeku Odru a Antošovické jezero po mostě délky 589 m. S ohledem na vedení trasy a plavební profil plánovaného kanálu bylo nutné navrhnout konstrukci minimální stavební výšky. Protože je most situován v krásné rekreační oblasti, chtěli jsme vytvořit estetický solitér, který by se mohl stát symbolem nové dálnice. Proto byla přijata konstrukce zavěšená v ose mostu na jediném pylonu umístěném mezi ře...

Celý článek zde

Lávka přes Vltavu v Českých Budějovicích

Publikováno: 24.9.2006, Aktualizováno: 27.11.2008 20:21

V červnu byla otevřena lávka pro pěší přes řeku Vltavu v Českých Budějovicích, kterou tvoří jednostranný skloněný oblouk (obr. 1). Most jesoučástí nově budované cyklistické stezky, která se staví na levém břehu Vltavy v úseku Litvínovický most – zahrádky Litvínovická. Lávka spojuje nově budované cyklistické stezky se stezkami situovanými na pravém břehu. Navazuje na ulici E. Pittra, kterou spojuje s budoucím obytným komplexem navrženým na l...

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>
Google