Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Informace o autorovi - Mgr. Lichý Ľuboš

Mgr. Lichý Ľuboš

Články tohoto autora:

Zahraničné stavby spoločnosti MACCAFERRI v oblasti ochrany proti padaniu skál II.

Zahraničné stavby spoločnosti MACCAFERRI v oblasti ochrany proti padaniu skál II.
Publikováno: 14.11.2018

Problematika nehodovosti na cestách v dôsledku nevyhovujúceho technického stavu vozovky a okolitých konštrukcií z titulu nízkej úrovne bezpečnosti cestnej infraštruktúry, je pomerne aktuálnou problematikou, keďže správcovia komunikácií investujú v posledných rokoch za finančnej podpory fondov EÚ nemalé prostriedky do modernizácie a obnovy cestných komunikácií – či už hovoríme o rehabilitácii asfaltových krytov vozoviek, obnove dopravného značenia...

Celý článek zde

Vyhodnotenie premenných parametrov vozovky rýchlostnej komunikácie R1 Trnava – Nitra v km 0,000 až km 2,250, v mieste uloženia oceľovej výstužnej siete Roadmesh

Vyhodnotenie premenných parametrov vozovky rýchlostnej komunikácie R1 Trnava – Nitra v km 0,000 až km 2,250, v mieste uloženia oceľovej výstužnej siete Roadmesh
Publikováno: 27.9.2018

Neustály nárast dopravy a z toho vyplývajúci rast dopravného zaťaženia spolu so zhoršujúcim sa technickým stavom vozoviek a zvyšujúcimi sa nákladmi na výstavbu, údržbu a prevádzku komunikácií, majú za následok potrebu využitia inovatívnych riešení vystuženia asfaltových vrstiev vozoviek s cieľom predĺženia ich životnosti a zabezpečenia ich vyhovujúceho technického stavu....

Celý článek zde

Zahraničné stavby spoločnosti MACCAFERRI v oblasti ochrany proti padaniu skál

Zahraničné stavby spoločnosti MACCAFERRI v oblasti ochrany proti padaniu skál
Publikováno: 8.2.2018

Dynamická bariéra je dnes už bežne používaným konštrukčným riešením pre ochranu líniových stavieb, budov alebo osôb proti padaniu skál. Jednou z hlavných výhod použitia dynamických bariér je, že v prípade ich použitia je potrebný len minimálny zásah do okolitého prostredia a takisto podstatnými argumentmi sú pomerne jednoduchá inštalácia a údržba. V prvej časti príspevku prezentujeme účel, konštrukciu, princíp fungovania a návrh dynamických barié...

Celý článek zde

Vystužené horninové konštrukcie na stavbe rýchlostnej cesty R2 Ptruša – Kriváň

Vystužené horninové konštrukcie na stavbe rýchlostnej cesty R2 Ptruša – Kriváň
Publikováno: 17.10.2016

Systémy vystužovania hornín sú často používané pri konštrukciách násypov, oporných múrov a mostných opôr. Tento príspevok opisuje systémy vystužených horninových konštrukcií, ktoré sa uplatnili pri výstavbe vystužených svahov, násypov, mostných krídiel a opôr na úseku rýchlostnej cesty R2 Pstruša – Kriváň. Článok sa takisto zaoberá metódami zlepšovania podložia pod násypmi, ktoré sa uplatnili pri výstavbe....

Celý článek zde

Ochrana skalných svahov použitím vysokopevnostných sietí

Ochrana skalných svahov použitím vysokopevnostných sietí
Publikováno: 6.2.2015

Dynamické bariéry, hybridné bariéry a systémy pre opláštenie skál, sú dnes už bežne používanými konštrukčnými riešeniami pre ochranu líniových stavieb – ciest a železníc proti padaniu skál. V článku opisujeme bežne používané systémy na opláštenie skál, pričom sa detailnejšie zameriavame na systém zabezpečenia vysokopevnostnými geokompozitnými sieťami Steelgrid® HR, opisujeme základné princípy jeho fungovania. V druhej časti príspevku prezentujeme...

Celý článek zde

Doterajšie skúsenosti s aplikáciou oceľových výstužných dvojzákrutových sietí RoadMesh® pri rekonštrukciách asfaltových krytov vozoviek v Česku a na Slovensku

Doterajšie skúsenosti s aplikáciou oceľových výstužných dvojzákrutových sietí RoadMesh® pri rekonštrukciách asfaltových krytov vozoviek v Česku a na Slovensku
Publikováno: 22.5.2014

Článok pojednáva o doterajších skúsenostiach použitia dvojzákrutových šesťuholníkových oceľových výstužných sietí RoadMesh® pri rekonštrukciách vozoviek v Česku, na Slovensku a v Poľsku. Zaoberá sa problematikou vhodnosti návrhu oceľovej siete a vlastným návrhom skladby konštrukcie vozovky. Ďalej popisuje možnosti inštalácie a skúsenosti s rôznymi inštalačnými postupmi. Na záver dokumentuje výsledky použitia oceľovej výstuže v daných lokalitách a...

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>
Google