Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Informace o autorovi - Ing. Pošvářová Miloslava Ph.D.

Ing. Pošvářová Miloslava Ph.D.

Články tohoto autora:

Statistická analýza změn mechanických vlastností betonářské výztuže svařováním

Statistická analýza změn mechanických vlastností betonářské výztuže svařováním
Publikováno: 14.10.2011

Tento článek vznikl za finanční podpory grantového projektu číslo FT-TA5/148 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, řešeného pod názvem „Výzkum změn mechanických vlastností řízeně chlazené betonářské oceli svařováním a výzkum dalších metod spojování betonářské výztuže“, projekt byl realizován v letech 2008 až 2010. Projekt sleduje hodnocení výsledků dosažených mechanických vlastností 2 040 ks vzorků betonářské oceli jakosti B500A, B500B,...

Celý článek zde

Hodnocení materiálových vlastností vzorků plechů z dolních pásnic silničních a železničních mostů ČR

Publikováno: 12.7.2010

V letech 2008–2009 byl společností MOTT MACDONALD Praha, spol. s r. o. řešen pro ministerstvo dopravy v programu „Bezpečná a ekonomická doprava“ výzkumný úkol  1F82C/012/910 „Hodnocení zbytkové životnosti hlavních ocelových částí mostních konstrukcí z ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi.“ V rámci tohoto projektu bylo v akreditovaných laboratořích společnosti materiálový a metalurgický výzkum s....

Celý článek zde

Hodnocení korozního poškození mostních konstrukcí vyrobených z patinujících ocelí

Publikováno: 30.6.2010

V letech 2008–2009 byl společností MOTT MACDONALD Praha, spol. s r. o. řešen pro ministerstvo dopravy výzkumný úkol v programu Bezpečná a ekonomická doprava  F82C/012/910 „Hodnocení zbytkové životnosti hlavních ocelových částí mostních konstrukcí z ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi“....

Celý článek zde

Možnosti využití nedestruktivního odběru vzorku materiálu pro hodnocení degradace hlavních částí ocelových mostních konstrukcí

Možnosti využití nedestruktivního odběru vzorku materiálu pro hodnocení degradace hlavních částí ocelových mostních konstrukcí
Publikováno: 23.6.2010

Degradace vlastností materiálu spolu s uplatněním mezních stavů, jako je únava, korozní únava, korozní praskání, plošná a/nebo lokalizované formy koroze, může vést ke ztrátě provozní spolehlivosti, nebo dokonce až ke ztrátě integrity provozovaného zařízení v důsledku iniciace a růstu trhlin, a tedy k významnému snížení jeho projektované provozní životnosti....

Celý článek zde

Hodnocení korozních vrstev materiálů plechů z dolních pásnic silničních a železničních mostů v ČR

Publikováno: 15.6.2010, Aktualizováno: 16.6.2010 08:39

V letech 2008-2009 byl společností MOTT MACDONALD Praha, spol. s r. o. řešen pro ministerstvo dopravy v programu „Bezpečná a ekonomická doprava“ výzkumný úkol  1F82C/012/910 „Hodnocení zbytkové životnosti hlavních ocelových částí mostních konstrukcí z ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi.“ V rámci tohoto projektu bylo v laboratořích společnosti materiálový a metalurgický výzkum s. r. o. provedeno hodn...

Celý článek zde

Reakce na článek Ing. Lucie Krejčí: Přejímka hutního materiálu dle TKP 19.A

Reakce na článek Ing. Lucie Krejčí: Přejímka hutního materiálu dle TKP 19.A
Publikováno: 8.1.2010

Respektuji svobodu názoru a oceňuji diskuzi, kterou se snaží rozvířit odborný časopis Konstrukce, stejně tak i možnost sdělení  připomínek k předpisům, kde jsem uvedena za kolektiv autorů. V úvodu pouze na vysvětlení…, vždy je na zadní straně předpisu TKP uveden zpracovatel kapitoly a redakční rada, ti jsou autory předpisu....

Celý článek zde

Analýza stavu mostních závěrů – Žďákovský most

Analýza stavu mostních závěrů – Žďákovský most
Publikováno: 30.12.2009

V rámci výzkumného projektu řešeného pro Ministerstvo dopravy ČR (pod číslem 1F82C/010/910 Systémové poruchy mostních závěrů a vyhodnocení rizik pro dopravu), se v roce 2009 prováděla řešitelem výzkumu prohlídka a následná analýza stavu mostního závěru Žďákovského mostu. Článek se zabývá podrobnostmi současného technického stavu zajímavého technického díla....

Celý článek zde

Příčiny a predikce poruch mostních vozovek a izolací mostů

Příčiny a predikce poruch mostních vozovek a izolací mostů
Publikováno: 3.12.2009, Aktualizováno: 28.3.2010 19:53

Příspěvek upozorňuje na příčiny poruch mostních vozovek a souvislost těchto poruch se zkrácenou životností izolací mostů v posledních 10 letech, zejména u novostaveb....

Celý článek zde

Rizika chování patinujících ocelí použitých na mostních konstrukcích

Rizika chování patinujících ocelí použitých na mostních konstrukcích
Publikováno: 29.10.2009

V rámci výzkumného projektu, řešeného pro Ministerstvo dopravy ČR pod číslem 1F82C/012/910 „Hodnocení zbytkové životnosti hlavních ocelových částí mostních konstrukcí z ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi“, se roce 2009 prováděla řešitelem výzkumného projektu, ve spolupráci se společností MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s. r. o., strukturní analýza patinujících ocelí. Materiál použitý pro výrobu ocelových mostních ...

Celý článek zde

Vliv jednotlivých aspektů na dobu životnosti ocelové mostní konstrukce

Vliv jednotlivých aspektů na dobu životnosti ocelové mostní konstrukce
Publikováno: 27.3.2009, Aktualizováno: 20.11.2009 16:28

V článku jsou prezentovány výsledky výzkumných grantových projektů Ministerstva dopravy ČR 1F82C/012/910 Hodnocení zbytkové životnosti hlavních ocelových částí mostních konstrukcí z ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi a také výzkumného projektu CG911-050-910 Analýza metodiky poruch nosných svarů lamelových pásnic ocelových mostních konstrukcí a zkušenosti z praxe, výkonu dílenských, montážních a hlavních prohlídek mostů pozemníc...

Celý článek zde

Mýty a realita chování patinující oceli při jejím použití na mostních konstrukcích v České republice

Mýty a realita chování patinující oceli při jejím použití na mostních konstrukcích v České republice
Publikováno: 9.6.2008, Aktualizováno: 22.11.2008 15:10

Příspěvek se zabývá hodnocením výsledků tvorby ochranné vrstvy patinujících ocelí u ocelových konstrukcí, které byly umístěny v reálném korozním prostředí České republiky. Prohlídky ocelových konstrukcí stáří 13–32 let, které byly vyráběny z patinující oceli Atmofix A a Atmofix B, v České republice byly realizovány fi rmou Mott MacDonald Praha v letech 2006 až 2007 v rámci řešení úkolu S-120-235/2006 pro Ministerstvo dopravy. Výsledkem řeše...

Celý článek zde

Problematika jakosti svarů ocelových mostních konstrukcí – příklady z praxe

Publikováno: 14.6.2007, Aktualizováno: 27.11.2008 23:13

Za posledních pět let můžeme pozorovat obecné zhoršení kvality svařovaných ocelových mostních konstrukcí. Analyzovat objektivně příčinu těchto jevů není jednoduchá záležitost. Aspektů, které na kvalitu svarů mají přímý nebo nepřímý vliv, je poměrně velké množství. V článku se pokusím objasnit alespoň ty nejzásadnější....

Celý článek zde

Uložení ocelových mostních konstrukcí na ocelová ložiska

Publikováno: 25.9.2006, Aktualizováno: 22.3.2010 00:10

Na první pohled se může zdát, že se jedná o nudnou, technicky nezajímavou problematiku, ale opak je pravdou. Pokud se zajímáte o to, jak vypadá uložení ocelových mostních konstrukcí na ocelová ložiska po 50–100 letech, můžete být pravděpodobně velmi překvapeni stavem, který jste zjistili....

Celý článek zde

Udělej a zapomeň aneb O výrobcích ze zemí Unie

Publikováno: 21.6.2006, Aktualizováno: 27.11.2008 20:06

S názvem systému kvality „Udělej a zapomeň“ jsem se seznámila při jedné z přejímek svařované konstrukce. Pojmenoval ho tak investor stavby. Výraz se mi tak zalíbil, že poté, co jsem se setkala s mostními lamelovými závěry rakouského výrobce, jsem nenašla přiléhavější kvalitativní pojmenování tohoto výrobku. Mostní závěry typu RW-E2 totiž již po necelých čtyřech měsících provozu vykazují zásadní funkční vady, pro které je výrobek nepou...

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>
Google