Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Informace o autorovi - Ing. Henková Svatava CSc.

Ing. Henková Svatava CSc.

Články tohoto autora:

Demolice stavebních objektů

Demolice stavebních objektů
Publikováno: 27.8.2013

Demolice je opak ke konstrukci, tedy bourání budov a jiných staveb. Demolice je možné provádět různými způsoby. Základní druhy technologií demoličních prací jsou následující:...

Celý článek zde

Porovnání starých a nových stavebních strojů s ohledem na životní prostředí

Publikováno: 19.8.2013

V dnešní době kladou realizační firmy ve stavebnictví důraz na ekonomický provoz stavebních strojů. Stroje mají mít nízkou pořizovací cenu, provozní náklady a tím pádem brzkou návratnost. Dalšími požadavky, které jsou na stroje kladeny, jsou jednoduché ovládání a údržba, variabilita stroje a jeho spolehlivost. Stále však je opomíjen důraz na ohleduplnost stroje k životnímu prostředí, proto si na tyto vlivy poukažme alespoň v tomto článku....

Celý článek zde

Recyklace vzniklé stavební suti s možností jejího využití

Recyklace vzniklé stavební suti s možností jejího využití
Publikováno: 16.8.2013

Objem odpadů všeho druhu se každoročně zvyšuje a stává se tak jedním z hlavních problémů ochrany životního prostředí a je nutné této problematice věnovat velkou pozornost. Značný podíl v objemech odpadů představuje stavební odpad, jedná se přibližně o 25%. Výhodou však je velká možnost zpětného využití stavebních odpadů, což má kladný vliv nejen na životní prostřední, ale také vede k poměrně velkým ekonomickým úsporám. V následujících odstavcích ...

Celý článek zde

Návrh vhodných mechanismů ve stavebnictví

Návrh vhodných mechanismů ve stavebnictví
Publikováno: 6.9.2012

Trendem v současné době se stává upřednostňování ceny před kvalitou při provádění stavebních prací. Jedná se o logický, ovšem špatný krok, na který přistupuje řada stavebních společností. Neuvědomují si možné následky těchto kroků a mnohdy na to doplatí nejhorším možným způsobem, tedy krachem. Mezi nejvyšší cenové položky v rozpočtech stavebních prací se řadí ceny stavebních strojů, proto je velice důležité věnovat dostatečný čas a pečlivost jeji...

Celý článek zde

Hlavní zásady bezpečnosti při práci se stavebními stroji

Hlavní zásady bezpečnosti při práci se stavebními stroji
Publikováno: 15.8.2012

Cílem tohoto článku je čtenáři poskytnout přehled hlavních zásad bezpečnosti při práci se stavebními stroji. Bezpečnost práce se na stavbách velmi často zanedbává. Porušování bezpečnosti práce v souvislosti s používáním stavebních strojů patří mezi nejzásadnější nedostatky a vzniklé úrazy bývají z velké části smrtelné nebo mají trvalé následky. V článku budou představeny nejdůležitější části zákonů a vyhlášek týkající se této problematiky....

Celý článek zde

Základní členění strojů využívaných v pozemním stavitelství

Základní členění strojů využívaných v pozemním stavitelství
Publikováno: 14.8.2012

Když si člověk položí otázku, jaké stavební stroje zná a k čemu se vlastně využívají, může dojít k závěru, že u většiny strojů, které fakticky zná, není schopen jednoznačně říci, k čemu je možné je využít. Z tohoto důvodu bychom si na úvod bloku o stavebních strojích dovolili uvést alespoň základní členění stavebních strojů využívaných v pozemním stavitelství....

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>
Google