Objednejte si bezplatné zasílání tištěné verze časopisuKONSTRUKCE Media, s. r. o.Com4In Group
ISSN 1803-8441
English - Google Translate Česky - Překladač Google French - Google Translate Italian - Google Translate German - Google Translate Polish - Google Translate Spanish - Google Translate Swedish - Google Translate   |   Přihlásit se   
Nacházíte se:  Úvod    Informace o autorovi - Ing. Mondschein Petr Ph.D.

Ing. Mondschein Petr Ph.D.

Články tohoto autora:

Hutnění asfaltových směsí v laboratoři: vliv hutnění na chování asfaltových směsí

Hutnění asfaltových směsí v laboratoři: vliv hutnění na chování asfaltových směsí
Publikováno: 19.6.2014

Hutněním pokládaných asfaltových směsí se snažíme docílit jejich optimálních vlastností, a to z hlediska následné velikosti dopravního zatížení, klimatických či povětrnostních podmínek. S přibývající mírou zhutnění se výrazně zvyšuje pevnost směsí, jejich tuhost a životnost asfaltových úprav. S narůstající mírou zhutnění se zvyšuje i jejich odolnost proti únavě. Proces hutnění také výrazně ovlivňuje povrchové vlastnosti krytu vozovky, zejména pak...

Celý článek zde

Aramidová vlákna – moderní způsob vyztužení asfaltových směsí

Aramidová vlákna – moderní způsob vyztužení asfaltových směsí
Publikováno: 17.6.2014

Společnost FORTA Corp. je již několik desetiletí předním světovým výrobcem syntetických vláken pro trojrozměrné vyztužování betonu. Vývojáři společnosti dospěli k úvaze, že obdobný způsob vyztužení by byl vhodný a přínosný i pro jiný typ kompozitního stavebního materiálu – asfaltové směsi jako řešení obecně známých problémů vozovek z hutněných asfaltových vrstev, jako je tvorba trvalých deformací, vznik a šíření trhlin a konflikt mezi požadavkem ...

Celý článek zde

Experimentální poznatky s návrhem akustických asfaltových směsí SMA LA a LOA

Publikováno: 23.5.2014

Problematika hlukové zátěže od silniční dopravy představuje jednu z klíčových priorit řešených Evropskou komisí. Z technického hlediska existuje několik možností, jak snížení hlukové zátěže z dopravy dosáhnout. V ČR dosud v menší míře aplikovaná řešení obrusných vrstev vozovek se sníženou hlučností představují alternativu se značným potenciálem. V rámci řešení jsou rozvíjeny dosavadní poznatky s aplikací vybraných technologií zejména pro asfaltov...

Celý článek zde

Konference Asfaltové vozovky 2011 hostila téměř na 500 odborníků

Konference Asfaltové vozovky 2011 hostila téměř na 500 odborníků
Publikováno: 2.4.2012

Konference s mezinárodní účastí se uskutečnila ve dnech 22. a 23. listopadu 2011 po patnáctiměsíční přípravě ve společenském sále a souvisejících prostorách Kulturního domu Metropol v Českých Budějovicích. Akci pravidelně v dvouletém cyklu pořádá Sdružení pro výstavbu silnic Praha ve spolupráci s Českou silniční společností, sekcí Asfaltové vozovky. Organizačně konferenci zajišťuje PRAGOPRO JEKT, a. s., oddělení publikačních a školicích činností....

Celý článek zde

Rekonstrukce D1 z jiného pohledu – důvody a rizika zamýšleného řešení

Rekonstrukce D1 z jiného pohledu – důvody a rizika zamýšleného řešení
Publikováno: 8.11.2011

Je všeobecně známým faktem, že dálnice D1 představuje klíčovou dopravní tepnu v České republice, která má nezastupitelnou úlohy nejen v rámci dopravního propojení hlavního města s východními regiony ČR, nýbrž i v případě mezinárodní tranzitní dopravy. Jedná se o dopravní tah nadregionálního významu v rámci středoevropského regionu. Článek se zabývá důvody a možnostmi – přínosy a negativy – plánované rekonstrukce tohoto hlavního doprav...

Celý článek zde

Problematika správy a údržby pozemních komunikací – kritický pohled nebo smutná realita?

Problematika správy a údržby pozemních komunikací – kritický pohled nebo smutná realita?
Publikováno: 21.10.2011

Když jsem byl osloven redakcí tohoto periodika s tématem odborné přílohy zaměřené na problematiku správy, obnovy a údržby pozemních komunikací, dlouho jsem přemýšlel, zda článek na dané téma připravit a jak jej zaměřit. Shodou okolností jsem se v té době aktivně účastnil 5. mezinárodní konference Bituminous Mixtures and Pavements, která mne obdobně jako 11. mezinárodní konference o asfaltových vozovkách asociace ISAP v roce 2010 přivedla k řadě o...

Celý článek zde

Snižování hluku možnými úpravami obrusné vrstvy vozovky

Snižování hluku možnými úpravami obrusné vrstvy vozovky
Publikováno: 7.12.2010

Hluk a opatření pro jeho snižování obecně představují jedno z velmi důležitých témat, jímž se zabývá Evropská komise, a to zejména s dalším rozvojem dopravní infrastruktury a vlastní dopravy. Z průběžně prováděných průzkumů vyplývá, že ve vyspělých částech Evropy může hlukem dopravy být postiženo až 60 % zejména městské populace, přičemž například v sousedním Německu se u 16 % obyvatelstva eviduje dlouhodobější zdraví škodlivé překračování povole...

Celý článek zde

Vybrané experimentální poznatky o nízkoteplotních asfaltových směsích

Publikováno: 1.11.2010

Otázkám snižování pracovních teplot při výrobě a zpracování asfaltových směsí je pozornost věnována již řadu let. Motivací je v současné době především snaha docílení dílčí energetické úspory, snížení produkce skleníkových plynů a prezentace snížené hodnoty uhlíkové stopy asfaltové směsi, která se stává nejen marketingovým nástrojem v řadě průmyslových odvětví pro mnoho výrobků a technologií, nýbrž i určitým porovnáním různých technologií a techn...

Celý článek zde
  • <<
  • <
  • 1
  • >
  • >>
Google
Zavřít [x]